• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

Üniversitemiz Koronavirüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyonu, 07/04/2020 tarihinde toplanmış ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06/04/2020 tarihli ve E.25376 sayılı yazısı da dikkate alınarak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla aşağıda belirtilen kararların uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir

1- COVID-19 küresel salgın nedeniyle ikametgâhlarına dönen, bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları bulunmayan öğrencilerden kayıt dondurma talebinde bulunacak öğrenciler için son talep tarihinin 17 Nisan 2020 olması,

2- Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasların, 12. maddesinin 3. fıkrasına göre vize sınav başarı değerlendirmesinin %20’den fazla olmaması, final başarı değerlendirmesinin de %80 olması,

3- Vize sınavlarının 25 Nisan 2020 Cumartesi – 03 Mayıs 2020 Pazar tarihleri arasında ve çevrimiçi olarak yapılması,

 1. Sınav uygulamasında; sınav (çoktan seçmeli, doğru-yanlış veya klasik soru tipi), ödev veya proje yöntemlerinden herhangi birinin kullanılması,
 2. Çoktan seçmeli, doğru-yanlış veya klasik soru tipinden oluşan sorularla yapılmasına karar verilen sınavların KUZEM uzaktan eğitim sistemindeki “sınav” uygulaması ile yapılması,
 3. Ödev ve proje şeklindeki değerlendirmelerin bizzat dersin sorumlusu akademisyen tarafından şeffaf ve ölçülebilir bir içerik olmak şartıyla bölüm başkanının onaylayacağı şekilde yapılması.

4- Dönem sonu sınavlarının ve uygulamalı derslerin verileceği yaz dönemine ait akademik takvimin, yeni COVID-19 salgınının seyrine göre ileri bir tarihte belirlenmesi,

5- Öğretmen yetiştiren programların müfredatlarında yer alan Öğretmenlik Uygulaması derslerinin, öğretmen adaylarının yaklaşık 5-6 hafta arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uygulama çalışmalarına katıldıkları düşünülerek;

 1. Öğretmen adaylarının söz konusu okullarda geçirdikleri bu sürenin yeterli olarak kabul edilebileceği;
 2. Uzaktan öğretim yoluyla verilecek teorik ders saatlerinde öğretim elemanlarının ilgili dersin dönemlik ders planında yer alan konuları senkron ya da asenkron şekilde işleyebilecekleri,
 3. Yükseköğretim kurumlarının öğretmenlik uygulama dosyasını ders, ödev vb. etkinlikler ile tamamlanmasını sağlayabilecekleri dikkate alınarak MEBBİS üzerinden girilecek dönemlik değerlendirme sonuçlarının görevli öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafından bu hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi.