1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Komisyonlar

 

KOMİSYON ADI

GÖREV TANIMI

KOMİSYON ÜYELERİ

1

BURS ve KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ KOMİSYONU

• Bursların Öğrencilere duyurulması 
• Burs verilecek öğrencilerin belirlenmesi
• Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrenci bursları ile ilgili çalışmalar yapmak.

• Kısmi Çalışma başvurularını değerlendirerek Müdürlüğe sunmak.
• Burs çalışmaları ile ilgili öneri, istek ve ihtiyaçları Müdürlüğe rapor halinde sunmak

Doç. Dr. Erol TURAN

Öğr. Gör. Ahmet Ümit TEPE

Öğr. Gör. Emrah TÜRKMEN

Öğr. Gör. Ekrem GÜLSEVİNÇLER

2

WEB SAYFASI  KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

Meslek Yüksekokulumuz web sayfasının güncellenmesi ve geliştirilmesi

 

Öğr. Gör. Ekrem GÜLSEVİNÇLER

3

MEZUNİYET KOMİSYONU

Meslek Yüksekokulumuzda mezun durumuna gelmiş olan öğrencileri durumlarını inceleyip mezun durumda olan öğrencileri Müdürlüğe bildirmek.

 Mezunlar ile iletişim halinde bulunarak, posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası, faks numarası gibi bilgilerin toplanarak kaydedilmesi

 

Öğr. Gör. Ahmet Ümit TEPE (Başkan)

Öğr. Gör. Ekrem GÜLSEVİNÇLER

Öğr. Gör. Burcu SEVİNÇ

Öğr. Gör Rukiye TUĞLA

4

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

 

-Erasmus Değişim  Programına başvuran öğrencileri yönlendirmek

-Erasmus Değişim  Programı  sonucunda öğrencilerin not intibaklarını düzenlemek

Öğr. Gör. Ekrem GÜLSEVİNÇLER (Meslek Yüksekokulu K.)

Öğr. Gör. Burcu SEVİNÇ (B.K.)

Öğr. Gör. Ahmet Ümit TEPE (B. K.)

Öğr. Gör. Emine CERYAN(B. K.)

Öğr. Gör Rukiye TUĞLA (B. K.)

5

FARABİ KOMİSYONU

-Farabi Değişim Programına başvuran öğrencileri yönlendirmek

-Farabi Değişim Programına sonucunda öğrencilerin not intibaklarını düzenlemek

Öğr. Gör. Ahmet Ümit TEPE (Başkan)

Öğr. Gör. Cem KOTAN

Öğr. Gör. Emine CERYAN

6

BOLOGNA

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

-Öğrenci Bilgi sisteminde derslerin ders içeriklerinin ve bologna tanımlarının yapılması.

-Derslerin İngilizce karşılıklarının sisteme girişlerinin takibi.

Öğr. Gör. Ahmet Ümit TEPE (Başkan)

Öğr. Gör. Ekrem GÜLSEVİNÇLER

Öğr. Gör. Burcu SEVİNÇ

Öğr. Gör Rukiye TUĞLA

7

MEVLANA KOMİSYONU

-Mevlana Değişim Programına başvuran öğrencileri yönlendirmek

-Mevlana  Değişim Programına sonucunda öğrencilerin not intibaklarını düzenlemek

Öğr. Gör. Ahmet Ümit TEPE (Başkan)

Öğr. Gör. Derviş ÖZKAN

Öğr. Gör. Rukiye TUĞLA

8

YATAY GEÇİŞ ve İNTİBAK KOMİSYONU

 

-Yatay için başvuran öğrencilerin durumlarını incelemek ve uygunluğuna karar vermek

-Ders İntibaklarının yapılması sağlamak

 

Öğr. Gör. Ahmet Ümit TEPE (Başkan)

Öğr. Gör. Ekrem GÜLSEVİNÇLER

Öğr. Gör. Burcu SEVİNÇ

Öğr. Gör Rukiye TUĞLA

9

SINAV ve DERS PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

-Meslek Yüksekokulumuz bölümlerine ait ders programlarını hazırlanmasında koordinasyonun sağlanması,

-Meslek Yüksekokulumuzda yapılacak olan sınavların yer ve zamanlarını belirlemek,

-Sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Öğr. Gör Ahmet Ümit TEPE

(Başkan)

Öğr. Gör. Ekrem GÜLSEVİNÇLER

Öğr. Gör. Burcu SEVİNÇ

Öğr. Gör Rukiye TUĞLA

10

İNŞAAT BÖLÜM STAJ KOMİSYONU

Bölüm staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak, kamu ve özel sektörden staj yerleri sağlanmasına yardımcı olmak, staj için başvuran öğrencilerin staj yerlerine dağılımını yapmak, stajlar ile ilgili programları ve esasları belirlemek, stajların takibini gerçekleştirmek, gelen staj dosyaları ve değerlendirme formlarını inceleyip değerlendirmek ve stajını başarı ile tamamlamış öğrencilerin isimlerini Dekanlığa/Müdürlüğe bildirmektir.

 

Öğr. Gör. Rukiye TUĞLA (Başkan)

Öğr. Gör. Gülsüm SAĞLAM ÇİTOĞLU

Öğr. Gör. Arzu ÇAĞLAR

11

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜM STAJ KOMİSYONU

Bölüm staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak, kamu ve özel sektörden staj yerleri sağlanmasına yardımcı olmak, staj için başvuran öğrencilerin staj yerlerine dağılımını yapmak, stajlar ile ilgili programları ve esasları belirlemek, stajların takibini gerçekleştirmek, gelen staj dosyaları ve değerlendirme formlarını inceleyip değerlendirmek ve stajını başarı ile tamamlamış öğrencilerin isimlerini Dekanlığa/Müdürlüğe bildirmektir.

 

Öğr. Gör. Ahmet Ümit TEPE (Başkan)

Öğr. Gör. Ümit ZEYBEK

Öğr. Gör. Derviş ÖZKAN

12

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜM STAJ KOMİSYONU

Bölüm staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak, kamu ve özel sektörden staj yerleri sağlanmasına yardımcı olmak, staj için başvuran öğrencilerin staj yerlerine dağılımını yapmak, stajlar ile ilgili programları ve esasları belirlemek, stajların takibini gerçekleştirmek, gelen staj dosyaları ve değerlendirme formlarını inceleyip değerlendirmek ve stajını başarı ile tamamlamış öğrencilerin isimlerini Dekanlığa/Müdürlüğe bildirmektir.

 

Öğr. Gör. Ekrem GÜLSEVİNÇLER (Başkan)

Öğr. Gör. Emine CERYAN

Öğr. Gör. Ömer Faruk ÜTÜK

13

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜM STAJ KOMİSYONU

Bölüm staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak, kamu ve özel sektörden staj yerleri sağlanmasına yardımcı olmak, staj için başvuran öğrencilerin staj yerlerine dağılımını yapmak, stajlar ile ilgili programları ve esasları belirlemek, stajların takibini gerçekleştirmek, gelen staj dosyaları ve değerlendirme formlarını inceleyip değerlendirmek ve stajını başarı ile tamamlamış öğrencilerin isimlerini Dekanlığa/Müdürlüğe bildirmektir.

 

Öğr. Gör. Burcu SEVİNÇ (Başkan)

Öğr. Gör. Cem KOTAN

Öğr. Gör. Emrah TÜRKMEN

14

ABANA SABAHAT MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM STAJ KOMİSYONU

 

 

Öğrenci staj kılavuzlarının düzenlenmesini, öğrenci staj işlerinin koordinasyonunu ve staj çalışmalarının bölümler/programlar tarafından yürütülmesini sağlamak.

 

Öğr. Gör. Ahmet Ümit TEPE (Başkan)

Öğr. Gör. Ekrem GÜLSEVİNÇLER

Öğr. Gör. Burcu SEVİNÇ

Öğr. Gör Rukiye TUĞLA

15

YEMEKHANE DENETLEME KOMİSYONU

 

Meslek Yüksekokulumuz yemekhanesinin denetimlerini yapmak ve çıkan sorunları rapor halinde Müdürlüğe iletmek.

Öğr. Gör. Emrah TÜRKMEN (Başkan)

Öğr. Gör. Ümit ZEYBEK

Öğr. Gör. Rukiye TUĞLA

16

MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU

 

 

Meslek Yüksekokulumuza yapılan alımlarda ilgili firmalar tarafından teslim edilen mal/hizmetlerin denetimini, muayenesini ve kabulünü yapmak.

Öğr. Gör. Ahmet Ümit TEPE (Başkan)

Öğr. Gör. Derviş ÖZKAN (Üye)

Öğr. Gör. Cem KOTAN (Üye)

Öğr. Gör. Arzu ÇAĞLAR (Yedek)

Öğr. Gör. Emine CERYAN (Yedek)

Öğr. Gör. Ümit ZEYBEK (Yedek)

17

TAŞINIR SAYIM KOMİSYONU

 

Meslek Yüksekokulumuzda mevcut ambarların sayımını gerçekleştirir.

Öğr. Gör. Emrah TÜRKMEN (Başkan)

Öğr. Gör. Burcu SEVİNÇ

Öğr. Gör Arzu ÇAĞLAR

18

TAŞINIR DEĞER TESPİT KOMİSYONU

 

 

Meslek Yüksekokulumuza yapılan faturasız bağış vb. mal/hizmetlerin değerlerinin belirlenmesini gerçekleştirir.

Öğr. Gör. Emrah TÜRKMEN (Başkan)

Öğr. Gör. Cem KOTAN

Öğr. Gör Derviş ÖZKAN

Öğr. Gör. Emine CERYAN

Öğr. Gör. Rukiye TUĞLA

19

TAŞINIR HURDA VE İMHA KOMİSYONU

 

Meslek Yüksekokulumuz taşınırında ömrünü tamamlamış olan demirbaşların hurdaya ayrılması işlemlerini gerçekleştirir.

Öğr. Gör. Emrah TÜRKMEN (Başkan)

Öğr. Gör. Burcu SEVİNÇ

Öğr. Gör Arzu ÇAĞLAR

20

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA KOMİSYONU

 

Her yıl için Strateji Daire Başkanlığı tarafından talep edilen Birim Faaliyet Raporunu hazırlamak.

Öğr. Gör. Emrah TÜRKMEN (Koordinatör)

Cihan TAŞ

İlyas Şafak ÜNAL

Yunus GÜNDÜZ

21

AKADEMİK, KÜLTÜREL, SPORTİF ETKİNLİK KOMİSYONU

 

Meslek Yüksekokulumuzda düzenlenecek olan etkinliklerin organizasyonlarını gerçekleştirmek.

Öğr. Gör. Emrah TÜRKMEN

Öğr. Gör. Ekrem GÜLSEVİNÇLER

Öğr. Gör. Ümit ZEYBEK

22

UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

 

Meslek Yüksekokulumuz ve Uzaktan Eğitim Müdürlüğü arasında koordinasyonu sağlamak.

Öğr. Gör. Ahmet Ümit TEPE

23

ÖĞRENCİ İŞLERİ KOMİSYONU

-Meslek Yüksekokulumuzda mazeret sınavları için başvuran öğrencilerin başvurularını değerlendirmek.

- Tek ders sınavına girecek olan öğrencilerin koordinasyonunu sağlamak.

- ÖSYS kontenjanlarının belirlenmesi.

- Bölüm ve Program açılması işlemlerinin koordinasyonu

Öğr. Gör Ahmet Ümit TEPE (Başkan)

Öğr. Gör. Ekrem GÜLSEVİNÇLER

Öğr. Gör. Burcu SEVİNÇ

Öğr. Gör Rukiye TUĞLA

24

AKADEMİK TEŞVİK MÜDÜRLÜK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Bölümlerden gelen akademik teşvik başvuru dosyalarını inceler ve Rektörlüğe iletir.

Doç. Dr. Erol TURAN

(Başkan)

Öğr. Gör. Ahmet Ümit TEPE

Öğr. Gör. Ekrem GÜLSEVİNÇLER

25

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Akademik teşvik için başvuran öğretim elemanlarının dosyalarını inceler ve Müdürlüğe iletir.

Öğr. Gör. Ahmet Ümit TEPE

(Başkan)

Öğr. Gör. Derviş ÖZKAN

Öğr. Gör. Ümit ZEYBEK

26

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Akademik teşvik için başvuran öğretim elemanlarının dosyalarını inceler ve Müdürlüğe iletir

Öğr. Gör. Ekrem GÜLSEVİNÇLER

(Başkan)

Öğr. Gör. Emine CERYAN

Öğr. Gör. Ömer Faruk ÜTÜK

 

27

İNŞAAT BÖLÜMÜ

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Akademik teşvik için başvuran öğretim elemanlarının dosyalarını inceler ve Müdürlüğe iletir

Öğr. Gör. Rukiye TUĞLA

(Başkan)

Öğr. Gör. Gülsüm SAĞLAM ÇİTOĞLU

Öğr. Gör. Arzu ÇAĞLAR 

28

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Akademik teşvik için başvuran öğretim elemanlarının dosyalarını inceler ve Müdürlüğe iletir

Öğr. Gör. Burcu SEVİNÇ

(Başkan)

Öğr. Gör. Cem KOTAN

Öğr. Gör. Emrah TÜRKMEN