COVID-19 salgını sebebi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan kurultoplantısında 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine münhasır olmak üzere 2019-2020 eğitimöğretim yılı bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmadan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin imkanlarnispetinde, sadece uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemi ile yapılmasına karar verilmiştir.

Yaşanan küresel salgın sebebiyle ikametgahlarına dönen ancak bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları bulunmayan öğrencilerin kayıt dondurma süreci hususunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 31/03/2020 tarihli ve E.24625 sayılı yazısı aşağıda sunulmuştur.