Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim Öğretim Süreçleri Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 18.03.2020 tarihli toplantısında, küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını dolayısıyla, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere “Yükseköğretim Kurumlarınca her düzeydeki yükseköğretim programlarında yer alan derslerin teorik kısımları gerekli altyapı ve yetkinlik var ise uzaktan öğretimle yürütülebilecek; uygulamalı kısımları için belirlenen uygun zamanda her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak eğitim verilebilecektir.” kararını almıştır.

Bunun üzerine Üniversitemiz Senatosu 18.03.2020 tarihinde toplanmış ve 2019-2020 bahar yarıyılı ile sınırlı kalmak şartıyla eğitim öğretim süreçlerinin kesintiye uğramadan uzaktan öğretim metoduyla sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi konusunu değerlendirmiş ve aşağıdaki kararları almıştır:


1. Üniversitemiz bünyesindeki ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda yer alan derslerin teorik kısımları uzaktan öğretimle yürütülmesine, derslerin uygulamalı kısımları için ise daha sonra belirlenecek akademik takvime bağlı olarak eğitim verilmesine,
2. 23 Mart 2020 tarihi itibarı ile derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle başlamasına,
3. Akademik birimlerde müfredat programlarında yer alan bütün derslerde, senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmayan) şekilde uzaktan öğretim yöntemlerinin kullanılmasına,
4. Üniversitemiz “Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde” yer alan ara sınav (vize), yarıyıl sonu sınavı (final sınavı), bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı gibi sınavların COVİD-19 salgını sonrasında belirlenecek akademik takvime göre yapılmasına,
5. Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komiteleri ve tez savunmaları için, ilgili Enstitüler tarafından gerekli alt yapının oluşturulması ve "sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma" şartının sağlanması kaydıyla dijital ortamda yapılmasına.
6. Birimlerimizin yetkili kurullarının, uzaktan öğretimle ilgili olarak alacakları her türlü tedbir ve uygulamada, engelli öğrencilerin engel durumunu mümkün olduğunca dikkate almasına.
Karar verilmiştir.