2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı ara sınav mazeret sınavları 11-15 Mayıs2020 tarihlerinde online yapılacaktır. Öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sisteminden online olarak başvurularını05.04.2020 tarihinden itibaren yapabileceklerdir. Başvurular, 10.05.2020 tarihinde saat:23:59'da sonaerecektir. Öğrencilerin mazeretlerine ilişkin belgeler elektronik ortamda kabul edilecek olup, tereddüt halindeposta ile asılları öğrenciden istenecektir.