Yüksekokulumuz programlarında eğitim görmekte olan öğrencilerin 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında yapacakları zorunlu stajlar hakkında Üniversitemiz Senatosunun 14.05.2020 tarihli ve 2020-10/87 sayılı kararına göre sadece 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında sınırlı kalmak üzere staj çalışması yerine bölümlerden öğrencilere uzaktan öğretim platformları aracılığı ile verilecek ödev/proje'lerin zorunlu yaz stajı yerine sayılacaktır. Staj takvimi aşağıda yer almaktadır.

 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu
Pandemi Dönemi Staj Takvimi

Zorunlu yaz stajı teslim tarihleri (ödev/proje) 15 Haziran 2020-21 Haziran 2020