Dört yarıyıldan oluşan MYO programlarında azami süre 4 yıl olarak belirlenmiştir. Belirlenen azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan talebelere; azami sürelerini doldurdukları yarıyıl sonunda; devam şartını yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Talebeler bu iki ek sınav hakkından bir defa faydalanabilir. Ek sınavlar 1. ek sınav ve 2. ek sınav olmak üzere iki ayrı oturumda yapılır. Talebeler 1. ek sınavlarda başarısız oldukları derslerden 2. ek sınav haklarını kullanırlar. Azami süreler sonunda (ek sınav hakkını kullanmadan) mezun olabilmesi için başarması gereken ders (alarak başarısız olduğu ders ve hiç alamadığı ders) sayısını 5 derse düşürmüş olan talebelere ek sınav hakkını kullanmak istemediklerinin yazılı olarak beyan etmeleri durumunda ek sınavlara girmeden 4 yarıyıl ek öğrenim süresi verilir.

 Başvuru yapmak isteyen öğrenciler aşağıdaki linkteki dilekçeyi takvime uygun tarihlerde ıslak imzalı olarak Abana MYO Öğrenci İşlerine posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

 Başvuru dilekçesi

 Ek sinav 2020 yaz