1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (2)

 

Doğalgaz ve tesisatı sektörü ülkemizde hızla yayılan, genişleyen, sürekli ve dinamik bir gelişim içerisindedir. Bu gelişim sonucu oluşan istihdam açığı teknolojinin gereklerine uygun, bilgi ve becerisi yüksek, kaliteli iş gücüne ihtiyacı arttırmıştır. Mezunlar gazlı cihazların ve gaz dağıtım sistemlerinin seçiminde, kurulmasında ve işletilmesinde, arıza ve koruyucu bakım hizmetlerinde görev alabilirler.

Ayrıca ilgili standartlara uygun her türlü tesisat projelerini bilgisayar ortamında çizebilir, iş planı yaparak ekiplere uygulatabilirler. Bu program mezunu teknikerler, doğalgaz sektöründe mal/hizmet veren firmalarda, ısıtma ve baca sistemleri üreten sanayi kuruluşlarında, doğalgaz dağıtım firmalarında ve ısı merkezlerinde istihdam edilirler.

 

 

 

 

 

 

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi