Amacı: Resim Bölümü, ülkemizin sahip olduğu zengin kültürel değerlerden yola çıkarak ulusal kültürümüze zenginlik katacak sanatsal üretimleri ve bunları evrensel boyuta taşıma görevini üstlenen bölümlerden birisi olma sorumluluğunu taşımaktadır. Bu sorumluluk bilinci ile öğrencilere nitelikli ve çağdaş sanat anlayışı ile 4 yıllık süreçte kendisini gerçekleştirecek bir eğitim modeli oluşturulması amaçlanmaktadır.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü 2015-2016 eğitim öğretim yılında 20 öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Programı süresince öğrencilerine başta Anasanat dersi olarak Resim, seçmeli olarak ise Geleneksel Türk Sanatları, Özgün Baskı Resim, Fotoğraf, Heykel, Seramik-Çini, Multimedya, Grafik Tasarım, Duvar Resmi olarak uygulamalı dersleri almaları planlanmıştır. Ayrıca Desen, Temel Sanat Eğitimi gibi dersler yanında genel kültür dersleri ile disiplinler arası bir alt yapı oluşturabilmeyi hedeflemektedir.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Her yıl özel yetenek sınavı ile 20 öğrenci alınmaktadır.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Ölçme ve Değerlendirme: Kastamonu Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.


İstihdam Olanakları: Mezun olan öğrenciler, serbest sanatçı, özel kurum ve kamu kuruluşlarında eğitmen ya da ressam, sanat danışmanı, lisansüstü öğrenimi sonucunda güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademisyen olma hakkı kazanabilir. Pedagojik formasyon eğitimi alan mezunlar, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında Görsel Sanatlar öğretmeni olarak görev alabilirler.


Lisansüstü Eğitim: Fakültemizde 2016-2017 yılından itibaren yüksel lisans programı açılması planlanmaktadır.


Misyon:  Sekiz yarıyıl devam eden eğitim öğretim sürecinde öğrencilere meslek yaşamlarında gerekli olacak bilgi birikimi, teknik beceriyi ve kuramsal altyapıyı kazandırmak, buna bağlı olarak özgün sanat anlayışlarından oluşan üretimlerini toplumun tüketimine sokabilecek bir eğitim modelinin uygulanması Resim Bölümü’nün temel misyonudur.


Vizyon:  Sanatsal duyarlılığı gelişmiş, yaratıcı ürünler ortaya koyabilen bunları paylaşan ve kullanan, ulusal kültürel kimliğe sahip, sanat ve tasarım alanlarına katkı sağlayan, araştıran, sorgulayan, özgün ve estetik değerleri çalışmalarına taşıyan bireyler yetiştirmek Resim Bölümü’nün temel vizyonudur.