Dili  Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)  Öğr.Gör. Dr. Ekrem GÜLSEVİNÇLER
Bölüm ECTS ve Erasmus Koordinatörü  Öğr.Gör. Dr. Ekrem GÜLSEVİNÇLER
   
Bölüm Sekreteri  
Süresi (Yıl)  2
Azami Süresi (Yıl)  4
   
Staj Durumu  Var
Mezuniyet Ünvanı  Doğalgaz ve Tesisatı Teknikeri
ÖSYM Tipi  YGS2
 
Tarihçe
Kastamonu Üniversitesi, Abana Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Doğalgaz ve Tesisatı Teknikeri
Kabul Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Üst Kademeye Geçiş
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, DGS(Dikey Geçiş Sınavı) sınavına girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖK’ün ilgili mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programında,120 AKTS/ECTS kredisini içeren zorunlu ve seçimli tüm dersleri başarıyla tamamlaması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması ve staj programını staj yönergesi'ne göre başarılı olarak tamamlayan öğrenciler bu programdan ön lisans derecesini alarak mezun olabilir.
İstihdam Olanakları
Gaz ve Tesisat Teknolojisi Programı mezunları doğalgaz sektöründe mal/hizmet üreten firmalar, ısıtma ve baca sistemleri üreten sanayi kuruluşları, doğalgaz dağıtım firmaları ve ısı merkezlerinde istihdam edilirler. Ayrıca, programın geniş kapsamlı yapısı gereği Enerji sektöründeki teknik ara eleman ihtiyacına yönelik farklı pek çok pozisyonda da istihdam edilme imkânları mevcuttur.
Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu, %40 ara sınav, (yazılı, proje, ödev, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb.) %60 yarıyıl sonu sınavının toplamından hesaplanır ve yarıyıl sonu sınav notu en az 25 puan olmalıdır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC+ notu şartlı başarılı notudur. Öğrencinin DC aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. Bu derslerin başarı durumlarını gösteren çizelge aşağıda gösterilmiştir. Harf Notu Ağırlık Katsayısı AA 4 BA 3,5 BB 3 CB 2,5 CC 2 DC 1,5 DD 1 FD 0,5 FF 0