Dili  Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)  Öğr.Gör. Dr. Ahmet Ümit TEPE
Bölüm ECTS ve Erasmus Koordinatörü  Öğr.Gör. Dr. Ahmet Ümit TEPE
   
Bölüm Sekreteri  
Süresi (Yıl)  2
Azami Süresi (Yıl)  4
   
Staj Durumu  Var
Mezuniyet Ünvanı  
ÖSYM Tipi  YGS1
 
Tarihçe
Endüstriyel Kalıpçılık Programı eğitim öğretime 2013-2014 akademik yılı güz döneminde başlamıştır.
Kazanılan Derece
Kalıp teknikeri
Kabul Koşulları
Adayların YGS sınavında yeterli puanı almış olması gereklidir. Programa yerleşebilmek için geçerli alan "sayısal" olarak belirlenmiştir. Meslek liselerinin ilgili programlarından mezun olmuş adaylar (endüstriyel kalıpçılık, makine v.s..) sınavsız geçiş yapabilmektedirler.
Üst Kademeye Geçiş
Ön lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlar, DGS sınavından yeterli puanı almaları halinde ÖSYM tarafından mühendislik veya teknik eğitim fakültelerine yerleştirilerek lisans eğitimi görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek "Başarılı" olmak ve AGNO 'su en az 2.00 olmak zorundadır. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimleri sırasında zorunlu olan toplam 40 iş günü işletme stajlarını "Başarılı" olarak tamamlamak zorundadır.
İstihdam Olanakları
Program mezunları, kamu ve özel sektöre bağlı kuruluşlarda, organize sanayi bölgeleri, otomotiv, hassas döküm, metal döküm sektörlerinde, fabrikalar, atölyeler ve kendi kuracakları iş yerlerinde çalışma imkanına sahiptirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70ine, uygulamaların en az %80nine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Öğrencilere girdikleri sınav sonrasında o dersin öğretim elemanı tarafından 0 ile 100 arasında bir not verilir. Yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 40 alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA,BA,BB,CB ve CC harf notlarında birini alan öğrenciler dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC ve DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.