1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

I. Uluslararası Abana Sempozyumu Gerçekleştirildi

Batı Karadeniz Bölgesi’nin gelişmekte olan kentleri arasında yer alan Kastamonu, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve sosyo-politik yönleriyle her geçen gün büyümekte ve birçok yönüyle çevre illere de vizyon oluşturmaktadır. Kastamonu; sahip olduğu tarihsel miras, halk kültürü, folklorik zenginlikleri, iz bırakan şahsiyetleri ve tarihsel varlığı ile geçmişten günümüze Batı Karadeniz’in önemli yerleşimlerinden biri olmuştur.


Eşsiz doğasının sağladığı turizm potansiyeli, günden güne gelişen sanayisi ve başta ormancılık olmak üzere çeşitli ekonomik faaliyetleri ile hızlı bir şekilde kalkınmaktadır…
Düzenlenen sempozyum ile, Kastamonu’nun ve Abana’nın tarihi, edebi, kültürel, sosyolojik, beşeri ve iktisadi meseleleri “kent-kültür-kimlik” temaları ekseninde işlenme imkanı bulmuştur.


Genel itibariyle Batı Karadeniz Bölgesi, Kastamonu ve Abana üzerine farklı disiplinlerde yapılan çalışmaların sunulduğu sempozyum ile, aynı zamanda turizm beldesi olan Abana’nın tanıtımına katkı sağlanmıştır…


Farklı disiplinlerden ve çeşitli üniversitelerden yaklaşık 120 bilim insanını bir araya getiren sempozyum ile, elde edilen bulgular çeşitli yönleriyle değerlendirilmiş ve ileriye yönelik akademik ve pratik politika önerilerinde bulunulmuştur.


Sempozyum, biri açılış paneli olmak üzere eşzamanlı 5 salonda toplam 19 oturumda gerçekleşmiş ve yaklaşık 80 bildiri sunulmuştur. Sunulan bu bildiriler daha sonra kitap olarak basılacak, ilgili kurum ve kuruluşlara da ulaştırılacaktır.

Sempozyuma ilişkin bütün fotoğraflara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

  Google Fotoğraflar