Grafik Tasarım Bölümü’nün amacı; meslek ünvanı “grafik tasarımcı” olan iş gücünü yetiştirmektir. Grafik tasarımcı olarak yetiştirilen öğrenciler, reklâm sektöründe, matbaalarda, fotoğraf stüdyolarında ve ayrıca özel ve kamu kuruluşların kurumsal iletişim departmanlarında istihdam edilmekte ve tasarım elemanları olarak çalışmaktadırlar. Bölüm eğitim süresi dört yıldır. Bu süreç; genel kültür, teorik ve uygulamalı meslek derslerini kapsamaktadır. Aynı zamanda öğretim yılı içerisinde çevre tanıtım ve inceleme gezileri ile önemli sanatsal etkinliklere ilişkin faaliyetler, bölüm çerçevesinde yürütülmektedir. Bölüm Öğretim Elemanları Ulusal ve Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmuş bilimsel çalışmalarının yanı sıra Uluslararası ve Ulusal düzeyde olmak üzere çeşitli yarışmalı karma ve kişisel sergilere eserleriyle katılmaktadırlar. Değişen ve gelişen toplum dinamiklerine uygun olarak Grafik Tasarım Bölümü sürekli yenilenme ve çağdaş olanı yakalamak hedefindedir.

Grafik Tasarım Bölümü, temel sanat kavramları ve grafik tasarımlarında bu kavramların uygulama ve sentezlerini, çeşitli grafik tasarım problemlerinin çözümüne yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Derslerde teorik ve uygulamalı konular ele alınmakta, hem geleneksel, hem de bilgisayar destekli dijital tasarım yöntemleri öğretilmekte ve bunlar atölye çalışmaları ile desteklenmektedir. Lisans eğitim programı; Temel Sanat Eğitimi ve Desen dersi destekli olarak, Sanat Tarihi, Grafik Sanatı Tarihi, Tipografi, Tasarım Atölye, Fotoğraf, İllüstrasyon, Web Tasarımı, Animasyon, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı, Proje, Özgün Baskı gibi alan derslerini kapsamaktadır. Vizyon Grafik tasarım alanında; uluslararası standartlarda, sanatsal ve bilimsel gelişmeleri yakından izleyip teknolojiyi takip eden, grafik tasarım olgusunun toplumda anlamını bulmasına öncülük ederek, tercih edilen, örnek bir bölüm olmaktır. Bu doğrultuda donanımlı bireyler yetiştirmek üzere yaratıcı hayal gücüne sahip, yetenekli ve başarma kararlılığı olan öğrencilere, kendini geliştirme imkânı sunulmaktadır.

Misyon Grafik Tasarım Bölümü’nün misyonu, bölge, ülke ve dünya kültürüne Grafik Tasarım aracılığıyla katkı sağlayacak evrensel düşünce ve değerlere sahip yaratıcı ve özgür bireyler yetiştirmektir. Ayrıca öğrencilerin; bağımsız, yeteneğini öne çıkaran, nitelikli, katılımcı ve alanında iyi bir sanatçı, tasarımcı, grafiker olarak yetişmesini sağlamaktadır.