Dili  Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)  Öğr. Gör. Dr. Rukiye TUĞLA
Bölüm ECTS ve Erasmus Koordinatörü  Öğr. Gör. Dr. Rukiye TUĞLA
   
Bölüm Sekreteri  
Süresi (Yıl)  2
Azami Süresi (Yıl)  4
   
Staj Durumu  Var
Mezuniyet Ünvanı  Yapı Denetim Teknikeri
ÖSYM Tipi  YGS1
 
Tarihçe
Yapı denetim programı 2013-2014 eğitim öğretim döneminde öğrenci olmaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Yapı Denetim Teknikeri
Kabul Koşulları
YÖK'ün ilgili mevzuatları doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Üst Kademeye Geçiş
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, DGS(Dikey Geçiş Sınavı) sınavına girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖK’ün ilgili mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Mezuniyet Koşulları
120 AKTS/ECTS kredisini içeren zorunlu ve seçimli tüm dersleri başarıyla tamamlaması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması ve staj programını staj yönergesi'ne göre 40 iş günü stajını başarılı olarak tamamlayan öğrenciler bu programdan ön lisans derecesini alarak mezun olabilir.
İstihdam Olanakları
Mezun durumdaki öğrenciler yapı denetim şirketlerinde, müteahhitlik şirketlerinde, proje bürolarında, şantiyelerde ve ilgili kamu kuruluşlarında çalışabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu, %40 ara sınav, (yazılı, proje, ödev, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb.) %60 yarıyıl sonu sınavının toplamından hesaplanır ve yarıyıl sonu sınav notu en az 25 puan olmalıdır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC+ notu şartlı başarılı notudur. Öğrencinin DC aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. Bu derslerin başarı durumlarını gösteren çizelge aşağıda gösterilmiştir. Harf Notu Ağırlık Katsayısı AA 4 BA 3,5 BB 3 CB 2,5 CC 2 DC 1,5 DD 1 FD 0,5 FF 0