Dili  Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)  Öğr. Gör. Burcu SEVİNÇ
Bölüm ECTS ve Erasmus Koordinatörü  Öğr. Gör. Burcu SEVİNÇ
   
Bölüm Sekreteri  
Süresi (Yıl)  2
Azami Süresi (Yıl)  4
   
Staj Durumu  Var
Mezuniyet Ünvanı  Yerel Yönetimler alanında önlisans derecesi
ÖSYM Tipi  YGS4
 
Tarihçe
Bölümümüz 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde eğitime başlamış olup, 3 akademik personel ile eğitim ve öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Yerel Yönetimler alanında önlisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
YÖK'ün ilgili mevzuatları doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Üst Kademeye Geçiş
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavına girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖK’ün ilgili mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
İstihdam Olanakları
Bu programdan mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının, genel yönetimi, personel yönetimi, araştırma ve geliştirme gibi bölümlerinde, bir anlamda yönetimin her kademesinde görev alabilmektedirler. Program mezunları aldıkları eğitimin bir sonucu olarak kimi hizmetler dışında yerel yönetimlerin her düzeyinde çalışabilecek formasyona sahiptir. Genellikle Belediyeler, Valilikler, İl Özel İdareleri, Kaymakamlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlarda görev alabilmektedirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu final sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu final sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarısız olan bir öğrenciye, dersten başarılı olabilmesi için final sınavı yerine ikinci kez sınava girebilmesi bütünleme sınavına tabi tutulur. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.