Doç. Dr. Korhan ENEZ   Başkan
Doç. Dr. Serkan DİLEK  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇAKMAK   Üye
 Dr. Öğr. Üyesi Niyazi GÜMÜŞ   Üye
    Üye
    Üye
İlyas Şafak ÜNAL   Rapörtör