Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

  

Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) :   Öğr. Gör. Esra SOĞANCI BAYAR


Bölüm ECTS ve Erasmus Koordinatörü :   Öğr. Gör. Esra SOĞANCI BAYAR


Program Dili: Türkçe


Tarihçe: Bölümümüz 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde eğitime başlamış olup, 3 akademik personel ile eğitim ve öğretime devam etmektedir.


Kazanılan Derece: Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Yerel Yönetimler alanında önlisans derecesine sahip olunur.


Üst Kademeye Geçiş: Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavına girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖK’ün ilgili mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler.


Kabul ve Kayıt Koşulları: YÖK'ün ilgili mevzuatları doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. YGS4


Mezuniyet Şartları: Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.


Ölçme ve Değerlendirme: Her öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu final sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu final sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarısız olan bir öğrenciye, dersten başarılı olabilmesi için final sınavı yerine ikinci kez sınava girebilmesi bütünleme sınavına tabi tutulur. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC ve DC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar.


İstihdam Olanakları: 

Sosyal Hizmet Bölümü, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabilecek, profesyoneller yetiştirmeye yönelik bir eğitim-öğretim programı uygular. Bu eğitimi alan bireyler, kırsal ve kentsel alanda, kamu,  özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, etkili iletişim ve liderlik niteliklerini taşıyan sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırlar.
Günümüzde sosyal hizmet uzmanları aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
 • Devlet Planlama Teşkilatı
 • Sosyal Yardımlaşmayı Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği
 • İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
 • Çocuk Yuvaları
 • Sevgievleri
 • Çocukevleri
 • Kreş ve Gündüz Bakım Evleri
 • Yetiştirme Yurtları
 • Huzurevleri
 • Toplum Merkezleri
 • Kadın Sığınma Evleri
 • Rehabilitasyon Merkezleri
 • Yaşlı Dayanışma Merkezleri
 • Sokak Çocukları Merkezi
 • Ergen Danışma Merkezi
 • Sağlık Bakanlığı
 • Hastaneler
 • Sağlık Ocakları
 • Aile Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Mesleki Eğitim Merkezleri
 • Kredi ve Yurtlar Kurumu
 • Adalet Bakanlığı
 • Cezaevleri
 • Çocuk Mahkemeleri
 • Çocuk Eğitim Evi
 • Adli Tıp Kurumu
 • Üniversiteler
 • Hastaneler
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları
 • Maliye Bakanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde
 • İçişleri Bakanlığı ve bağlı birimlerinde
 • Yerel Yönetimler ve bağlı birimlerinde
 • Kriz merkezleri
 • Sivil toplum örgütleri ve vakıflar
 • Özel Sektörde


Ders Programı

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarı Yılı Ders Programı için Tıklayınız.

Ders Kataloğu

2021 Yılı müfredatı öğretim planını için linke tıklayın

2021 Yılı müfredatı bologna bilgileri ve ders detaylarını incelemek için tıklayınız

Öğr. Gör. Balkır UYSAL
Öğr. Gör. Balkır UYSAL
Öğr. Gör. Hande KARADUMAN
Öğr. Gör. Hande KARADUMAN

Öğretim Planı

2021 Yılı müfredatı öğretim planını için linke tıklayın

2021 Yılı müfredatı bologna bilgileri ve ders detaylarını incelemek için tıklayınız


Ders İçerikleri


                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

                                              Bütün Etkinlikler

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Öğr. Gör. Balkır UYSAL
0366 280 56 16
------
Öğr. Gör.  Hande ASLAN
0366 280 5610
------

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.