Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Dokümanlar

 Staj

Staj yapacak öğrencilerimizin öncelikle Yüksekokulumuz Staj Yönergesini dikkatle okumaları gerekmektedir.

Staj yapacak öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince “İş kazası ve meslek sağlığı sigortası” yapılacaktır.

Öğrencilerimiz stajlarına ancak sigorta girişleri yapıldıktan sonra başlayabileceklerdir. Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmayacaktır.

1 - Staj Başvuru Formu :

Bu form Öğrenci İşleri Bürosundan ya da webden alınarak 3 asıl nüsha olarak hazırlanmalıdır.

  1. Öncelikle öğrenci kendi bilgilerini doldurarak formu imzalar.
  2. Daha sonra ilgili alanlar (staj yapılan yer ve işveren ve yetkili ile ilgili bölümler) iş yerince doldurulup onaylanır.
  3. Yüksekokul onayı için Müdür / Müdür Yardımcısı / Bölüm Başkanı'na imzalattırılır.
  4. Kimlik fotokopisi ve 3 adet vesikalık fotoğraf öğrenci işleri bürosuna elden teslim edilmelidir.

 

Öğrencilerimiz stajlarına ancak sigorta girişleri yapıldıktan sonra başlayabileceklerdir. Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmayacaktır.

Zorunlu Staj Formunda belirtilen staj yerlerinde ya da tarihlerinde yapılacak herhangi bir değişikliğin ya da staj iptalinin 3 iş günü içerisinde Yüksekokulumuza bildirilmesi ve gerekli görüldüğü durumda belgelerin tekrar tamamlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Yurtdışında staj yapacak öğrencilerimizin öncelikle yurtdışı kabul belgesinin bir örneğini Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.  Bu öğrenciler staj dosyalarına Zorunlu Staj Formu yerine iş yerine doldurtacakları Staj Tamamlama Belgesini (Certification of Training Completion) ve pasaport fotokopisini (öğrencinin adının olduğu yer ve girişi çıkışı gösteren sayfanın) ekleyeceklerdir.

2 - Beyanname ve Taahhütname Formu :

Zorunlu staj formu ile beraber teslim edilmelidir.

3 - İş Yeri Değerlendirme Formu :

Bu form Öğrenci İşleri Bürosundan ya da webden alınarak öğrenci tarafından staja başlarken işyerine elden teslim edilir. İş yeri staj bitiminde formu doldurup onayladıktan sonra kapalı ve onaylı zarf içinde öğrenciye teslim eder. Öğrenci bu zarfı staj dosyası ile birlikte Yüksekokul bölüm başkanlığına yarıyılın ilk iki hafta içerisinde teslim etmekle yükümlüdür.

4 - Stajyer Öğrenci Devam Çizelgesi :

Bu çizelge Öğrenci İşleri Bürosundan ya da webden alınarak öğrenci tarafından staja başlarken işyerine elden teslim edilir. İş yeri staj süresince formu doldurur. Staj bitiminde onaylanan çizelge kapalı ve onaylı zarf içinde öğrenciye iş yeri tarafından teslim edilir. Öğrenci bu zarfı staj dosyası ile birlikte Yüksekokul öğrenci işlerine yarıyılın ilk iiki haftası içerisinde teslim etmekle yükümlüdür.

5 - Stajyer Defterinin Doldurulması:

  • Her gün yapılan çalışmalar staj defterine yazılmalıdır.
  • Staj yapılan günü belirtmek için her gün kaçıncı gün olduğunu belirten bir başlık atılmalıdır. (1. Gün, 2.Gün, .... gibi)
  • Staj defterinin her sayfası işyeri yetkilisi tarafından kaşelenmeli ve imzalanmalıdır.
  • Varsa ekler bir CD içerisinde staj defterinin CD zarfı içerisine eklenmelidir.
  • Varsa teknik çizimler, fotoğraflar vb. ek belgeler staj defterinin arka kapağına iliştirilmelidir.

 

Staj Dosyası Teslimi: Öğrenci yukarıda belirtilen belgelerden oluşacak olan Staj Dosyasını staj takvimi ve iş akışında belirtildiği tarihlerde öğrenci işlerine bizzat elden teslim etmekle yükümlüdür.

 

Not: Gerekli belgelerin teslimi ile ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir. İlgili sorularınız için Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Bürosunu arayabilirsiniz.

Tel             : 0 366 280 56 05

Belgegeçer: 0 366 564 20 75

e-posta: iunal@kastamonu.edu.tr

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.