Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?

İç Kontrol
İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.
Neden İç Kontrol?
 • Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.
 • Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.
 • Varlıkların korunması konusunda güvence verir.
 • İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.
 • Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
 • İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.
 • Hesap verme mekanizmasını güçlendirir.
 • Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.

Neden İç Kontrol?

 • Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.
 • Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.
 • Varlıkların korunması konusunda güvence verir.
 • İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.
 • Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
 • İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.
 • Hesap verme mekanizmasını güçlendirir.
 • Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.

İç Kontrol Standartları

İç Kontrolün Tanımı
Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.

İç Kontrolün Amacı
 • Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
 • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
 • Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini
 • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
 • İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na buradan ulaşabilirsiniz.

İç kontrol standartlarına buradan ulaşabilirsiniz

Hizmet Standartları

S.NO

HİZMETİN TANIMI

BAŞVURUDA İSTENEN

BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Öğrenci Belgesi

Dilekçe + Öğrenci Kimliği

5 Dk.

2

Transkript Belgesi

Dilekçe + Öğrenci Kimliği

5 Dk.

3

İzin Belgesi (Öğrencilerin Tarihi Mekânlarda Ödev, Fotoğraf Çekimi Vb. Çalışmalarda Bulunabilmeleri İçin, İlgili Makama Yazılan Müsaade Yazısı)

Dilekçe

1-2 Gün

4

Askerlik Belgeleri

Dilekçe + Öğrenci Kimliği

5 Dk.

5

Kayıt Yenileme İşlemleri (Ders Seçme/Ekleme/Silme)

-

1 Hafta

6

Öğretim Planları ve Ders İçeriklerinin Dosyalanması, İlan Edilmesi, İsteyen Öğrencilere Onaylı Olarak Verilmesi

-

5 Dk.

7

1. Öğretim Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması, Web Sayfasında İlan Edilmesi

Bölüm Başkanlığının Derslerinin Haftalık Programını Hazırlaması ve Müdürlük Onayı

2 Hafta

8

2. Öğretim Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması, Web Sayfasında İlan Edilmesi

Bölüm Başkanlığının Derslerinin Haftalık Programını Hazırlaması ve Müdürlük Onayı

2 Hafta

9

Yıl Sonu (Final) Sınav Programlarının Hazırlanması, Web Sayfasında İlan Edilmesi

Bölüm Başkanlığının Derslerinin Sınav Programını Hazırlaması ve Müdürlük Onayı

2 Hafta

10

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Not İtiraz Dilekçesi

1 Hafta

11

Mazeret Sınavları (Yıl İçi Ve Yılsonu Sınavlarında Mazeretleri MYO Yönetim Kurulunda Kabul Edilen Öğrenciler İçin Mazeret Sınavı Düzenlenmesi)

Dilekçe, Mazerete İlişkin Resmi Belge, Yönetim Kurulu Kararı

2 Hafta

12

Final Sınav Sonuçlarının İlanı

           

Sistem Üzerinden

Akademik Takvimde Belirtilen Süre

13

İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma) İşlemleri

Dilekçe, Mazerete İlişkin Resmi Belge,

1 Hafta

14

Kayıt Silme (Kendi İsteği İle)

Dilekçe, İlişik Kesme Belgesi

1 Gün

15

Staj İşlemleri ve Değerlendirmesi

Staj Başvuru Formu, 2 Fotoğraf, Nüfus Cüz. Fotoğraf, Staj Dosyası

Başvuru 1 Gün, Değerlendirme. 2 Hafta

16

Kısmi Zamanlı Öğrenci İşlemleri Ve Aylık Puantajlarının Hazırlanması

Başvuru Formu, Nüfus Cüzdanı Fotoğraf, Resim, Başvuran Öğrencinin Banka Hesap Bilgileri, Sözleşme İmzalama İşlemleri

Başvuru Süreci 2 Hafta + Puantaj İşlemleri 2 Gün

17

 Mezuniyet İşlemleri

Bölüm Kurul Kararı, Yönetim Kurul Kararı, Sistemsel İşlemler, Evrak Basımı

2 Hafta

18

Öğrenci Affı

Başvuru Formu

Başvuru Süresi 5 Gün+ İntibak Ve Kayıt Süreci 25 Gün

19

Duyurular Öğrenci İşlemlerine İlişkin Yapılan Her Türlü Akademik ve İdari Duyurular

Resmi Yazı, Duyuru Metni

1 Gün

20

Satın Alma İşlemleri (Akademik ve

İdari Personel İle Sınıf, Laboratuvar ve Atölyeler İçin İhtiyaç Duyulan Demirbaş, Sarf Malzeme İsteklerinin Karşılanması)

İhtiyaç Belgesi, Onay Belgesi, Teknik Şartname, Proforma Fatura

2 Hafta

21

Taşınır Mal İşlemleri (Yüksekokula Girişi Yapılan Tüm Taşınırların Devir, Giriş-Çıkış, Sayım ve Döküm, Kesin Hesap İşlemlerinin Yapılması)

Taşınır İşlem Fişi, Zimmet Formları

  Her İşlem İçin 5-15 Dk.

22

Bakım-Onarım İşleri (Yüksekokula Ait Binaların Tesisat, Mekanik İşleri İle Her Türlü Elektronik ve Teknik Cihazların Bakım ve Onarım İşleri)

İhtiyaç Belgesi, Onay Belgesi, Teknik Şartname, Proforma Fatura

2 Hafta

23

Gezi İçin Taşıt Tahsis Talep Formlarının Hazırlanması

İlgili Yazılar Ve Gezi Planı

1 Ay

24

Maaş İşlemleri

Bordrolar, Tahakkuklar, Ödeme Emirleri

10 Gün

25

Fazla Mesai İşlemleri

Puantaj

10 Gün

26

Ek Ders İşlemleri (Yüksekokulda; Kadrolu, Saat Başı Ücretle Görevli Ders Veren Öğretim Elemanlarının Ek Ders İşlemleri)

Ek Ders Beyan Formu

14 Hafta (Her Ay İçin 10 Gün)

27

Kurum İçi Ders Görevlendirmeleri

Resmi Yazı, Bölüm Görüş Yazısı, İlgili MYO Yönetim Kurulu Kararı

1 Ay

28

Kurum Dışı Ders Görevlendirmeleri

Resmi Yazı, Bölüm Görüş Yazısı, İlgili MYO Yönetim Kurulu Kararı

1 Ay

29

Yurtiçi Görevlendirmelere İlişkin İşlemler (Akademik Personelin Yurt İçinde Düzenlenen Bilimsel Konferans, Seminer, Sempozyum, Sunum Vb. Toplantılara Katılmaları)

Dilekçe, Bildiri Özeti, Davet Mektubu veya Katılım Belgesi

3 Hafta

30

Yurtdışı Görevlendirmelere İlişkin İşlemler (Akademik Personelin Yurt Dışında Düzenlenen Bilimsel Konferans, Seminer, Sempozyum, Sunum Vb. Toplantılara Katılmaları)

Dilekçe, Bildiri Özeti, Davet Mektubu veya Katılım Belgesi, Makale İlk Sayfası

2 Ay

31

Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı

Görev Süresi Uzatımına İlişkin Dilekçe, Öğretim Elemanı Bilgi Formu

1 Hafta

32

Yıllık İzin İşlemleri

İzin Formu (Yıllık İzin)

1 Gün

33

Ücretsiz İzin İşlemleri

Dilekçe

1 Gün

34

Sağlık Raporu İşlemleri

Rapor

1 Gün

35

Öğr. Üyesi Dışındaki Öğr. El. Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Atama İşlemleri (Kadro İçin İlanda Belirtilen Kriterleri Sağlayan Adayların Başvurularının Kabulü, Ön Değerlendirme Ve Giriş Sınavını Yapmak Üzere MYO Yönetim Kurulu Kararı İle Jüri Kurulması, Ön Değerlendirme Sınavı Sonuçlarının KÜ Web Sayfasında İlanı)

Dilekçe, Fotoğraf, Nüfus Cüzdan Fot. Mezuniyet Belgesi, Öğrenim Belgesi, ALES Sonuç Belgesi, Yüksek Lisans Belgesi, Özgeçmiş, Hizmet Belgesi

Tüm Süreç İçin İlan Tarihinden İtibaren 40 Gün

36

Akademik ve İdari Personel Disiplin İşlemler

Soruşturma Dosyası ve Ekleri

1 Ay

37

Öğrenci Temsilciliği Seçimleri

Seçim Sonuçlarına İlişkin Seçim Komisyonu Yazısı

1 Hafta

38

Öğrenci Disiplin İşlemleri

Soruşturma Yazıları,

Tutanaklar,

1 Ay

39

Birim Faaliyet Raporu (Bir Önceki Yılın İdari Faaliyetler İle İstatistiki Bilgilerinin Rektörlüğe Rapor Halinde Sunulması)

Resmi Yazı

3 Hafta

40

Stratejik Plan Çalışmaları

(Yüksekokulun Beş Yıllık Hedef, Amaç Ve Stratejik Planlarına İlişkin Bilgilerin Rapor Halinde Rektörlüğe Sunulması)

Resmi Yazı

1 Ay

41

Bütçe Çalışmaları

Bütçe Formları

2 Hafta

42

Yüksekokul Kurulu

Kurul Gündeminde Yer Alan Konular İle İlgili Gelen Evrak, Değerlendirme, Karar, Karar Yazısı Ve İmzalar

5 Gün

43

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Kurul Gündeminde Yer Alan Konular İle İlgili Gelen Evrak, Değerlendirme, Karar, Karar Yazısı Ve İmzalar

5 Gün

44

Disiplin Kurulu

Kurul Gündeminde Yer Alan Konular İle İlgili Gelen Evrak, Değerlendirme, Karar, Karar Yazısı Ve İmzalar

5 Gün

İş Akış Şemaları

KYS-İA-186 MYO Akademik Personel İzin Alma İş Akış Süreci

KYS-İA-187 MYO Akademik Personel Yolluk – Yevmiyelerinin Ödenmesi İş Akış Süreci

KYS-İA-188 MYO Burs İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-189 MYO Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Süreci

KYS-İA-190 MYO Ders Planı ve İçeriklerinin Güncellenmesi İş Akış Süreci

KYS-İA-191 MYO Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

KYS-İA-192 MYO Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci

KYS-İA-193 MYO Doğum Yardımı İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-194 MYO Ek Ders İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-195 MYO Emekli Personel Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-196 MYO Evrak Akışı İş Akış Süreci

KYS-İA-197 MYO Geçici Görev Yolluğu İş Akış Süreci

KYS-İA-198 MYO Gelen Personel Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-199 MYO Haftalık Ders Programı Hazırlanması İş Akış Süreci

KYS-İA-200 MYO Hibe Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci

KYS-İA-201 MYOHurda Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

KYS-İA-202 MYO İdari Personel İzin Alma İş Akış Süreci

KYS-İA-203 MYO İdari Personel Yolluk – Yevmiyelerinin Ödenmesi İş Akış Süreci

KYS-İA-204 MYO İstifa, Askerlik ve Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-205 MYO Kayıt Silme İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-206 MYO Kısıtlı Maaş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-207 MYO Maaş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-208 MYO Malzeme Satın Alma İş Akış Süreci

KYS-İA-209 MYO Mazeret Sınavı İş Akış Süreci

KYS-İA-210 MYO Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-211 MYO Naklen Giden Personel İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-212 MYO Öğrenci Belgesi Verme İş Akış Süreci

KYS-İA-213 MYO Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-214 MYO Öğrenci Kayıt Yenileme İş Akış Süreci

KYS-İA-215 MYO Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Süreci

KYS-İA-216 MYO Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-217 MYO Ölüm Yardımı İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-218 MYO Program Açma ve Öğrenci Alma İş Akış Süreci

KYS-İA-219 MYO Sınav Programının Hazırlanması İş Akış Süreci

KYS-İA-220 MYO Sınav Ücreti İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-221 MYO Sınavlara İtiraz İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-222 MYO Tek Ders Sınavı İş Akış Süreci

KYS-İA-223 MYO Transkript Belgesi Verme İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-224 MYO Yarı Zamanlı Öğrenci Alımı İş Akış Süreci

KYS-İA-225 MYO Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-226 MYO Zimmet Verme İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-227 MYO Zimmetten Düşme İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-325 MYO Staj İş Akışı Şeması

Komisyon Raporu

İç Kontrolün Tanımı
Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.

İç Kontrolün Amacı
 • Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
 • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
 • Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini
 • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
 • İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na buradan ulaşabilirsiniz.

İç kontrol standartlarına buradan ulaşabilirsiniz

Birim değerlendirme raporuna buradan ulaşabilirsiniz. 

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi'ne bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.Tıklayınız

Komisyonlar


Koordinatörlüklere buradan ulaşabilirsiniz. 


BİRİM KALİTE ÜST KOMİSYONU
1. Dekan veya Müdür (Zorunlu)Doç. Dr. Korhan ENEZ
2. Müdür Yardımcısı (Zorunlu)Öğr. Gör. Cem KOTAN
3. Akademik PersonelÖğr. Gör. Emine CERYAN
4. Akademik PersonelÖğr. Gör. Balkır UYSAL
5. Akademik PersonelDr. Öğr. Üyesi Rukiye KOÇKAR TUĞLA
6. Birim Sekreteri (Zorunlu)İlyas Şafak ÜNAL
7. Birimi Temsil Edecek Bir Öğrenci (Zorunlu)Bircan ACAR (Öğrenci)


BİRİM KALİTE ALT KOMİSYONUBaşkan/Üye
LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE1- Öğr.Gör. Cem KOTANBaşkan
2- Öğr.Gör. Esra GERGERÜye
3- Öğr.Gör. Merve ABANOZÜye
4- Öğr.Gör. Hande ASLANÜye
5- Öğr.Gör. Emrah TÜRKMENÜye
EĞİTİM-ÖĞRETİM GRUBU
1- Öğr.Gör. Balkır UYSAL
Başkan
2- Öğr.Gör. Esra GERGERÜye
3- Öğr.Gör. Emine CERYANÜye
4-Öğr.Gör. Merve ABANOZÜye
5- Öğr.Gör. Hande ASLANÜye
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GRUBU

1- Öğr.Gör. Burcu SEVİNÇ


Başkan
2- Öğr.Gör.Dr. Rukiye KOÇKAR TUĞLAÜye
3- Öğr.Gör. Emine CERYANÜye
4- Öğr. Gör. Balkır UYSALÜye
5- Öğr.Gör. Emrah TÜRKMENÜye
TOPLUMSAL KATKI GRUBU

1- Öğr.Gör. Cem KOTAN


Başkan
2- Öğr.Gör.Dr. Rukiye KOÇKAR TUĞLAÜye
3- Öğr.Gör. Burcu SEVİNÇÜye
4- Öğr.Gör. Ömer Faruk ÜTÜKÜye
5- Öğr.Gör. Balkır UYSALÜye


1-YATAY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONU
İNŞAAT BÖLÜMÜ
1ÖĞR.GÖR.DR. RUKİYE KOÇKAR TUĞLAKOMİSYON BAŞKANI
2ÖĞR.GÖR. ESRA GERGERÜYE
3ÖĞR.GÖR. MERVE ABANOZÜYE
ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ
1ÖĞR.GÖR. EMİNE CERYANKOMİSYON BAŞKANI
2ÖĞR.GÖR. ÖMER FARUK ÜTÜKÜYE
SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ
1ÖĞR.GÖR. BALKIR UYSALKOMİSYON BAŞKANI
2 ÖĞR. GÖR. HANDE ASLAN                     ÜYEYÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
1ÖRĞ.GÖR. BURCU SEVİNÇKOMİSYON BAŞKANI
2ÖRĞ.GÖR. CEM KOTANÜYE
3ÖĞR.GÖR. EMRAH TÜRKMENÜYE
2-MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU
1ÖĞR.GÖR. MERVE ABANOZÜYE
2ÖĞR.GÖR.HANDE ASLANÜYE
3ÖĞR.GÖR. EMRAH TÜRKMENÜYE
4ÖĞR.GÖR. ÖMER FARUK ÜTÜKYEDEK ÜYE
5ÖĞR.GÖR. BALKIR UYSALYEDEK ÜYE
3-SOSYAL KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYET KOMİSYONU
1ÖĞR.GÖR. MERVE ABANOZBAŞKAN
2ÖĞR.GÖR. ESRA GERGERÜYE
3ÖĞR.GÖR. HANDE ASLANÜYE
4-KAYITTAN DÜŞME VE ONAY KOMİSYONU
1ÖĞR.GÖR. MERVE ABANOZÜYE
2ÖĞR.GÖR. EMRAH TÜRKMENÜYE
3ÖĞR.GÖR. ÖMER FARUK ÜTÜKÜYE
4ÖĞR.GÖR. BALKIR UYSALYEDEK ÜYE
5ÖĞR.GÖR.DR. RUKİYE KOÇKAR TUĞLAYEDEK ÜYE
5-PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU
1İLYAS ŞAFAK ÜNALÜYE
2CİHAN TAŞÜYE
3ÖĞR.GÖR. BALKIR UYSALYEDEK ÜYE
4ÖĞR.GÖR. EMRAH TÜRKMENYEDEK ÜYE
6-STAJ KOMİSYONU
İNŞAAT BÖLÜMÜ
1ÖĞR.GÖR.DR. RUKİYE KOÇKAR TUĞLAKOMİSYON BAŞKANI
2ÖĞR.GÖR. ESRA GERGERÜYE
3ÖĞR.GÖR. MERVE ABANOZÜYE
ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ
1ÖĞR.GÖR. EMİNE CERYANKOMİSYON BAŞKANI
2ÖĞR.GÖR. ÖMER FARUK ÜTÜKÜYE
SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ
1ÖĞR.GÖR. BALKIR UYSALKOMİSYON BAŞKANI
2ÖĞR.GÖR. HANDE ASLANÜYEYÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
1ÖĞR.GÖR. BURCU SEVİNÇKOMİSYON BAŞKANI
2ÖĞR.GÖR. CEM KOTANÜYE
3ÖĞR.GÖR. EMRAH TÜRKMENÜYE
7- BURS VE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ KOMİSYONU
1ÖĞR.GÖR. CEM KOTANKOMİSYON BAŞKANI
2ÖĞR.GÖR. ESRA GERGERÜYE
3ÖĞR.GÖR. EMRAH TÜRKMENÜYE
4ÖĞR.GÖR. BURCU SEVİNÇYEDEK ÜYE
5ÖĞR.GÖR. EMİNE CERYANYEDEK ÜYE
8-STRATEJİK PLAN ALT ÇALIMA GRUBU
1ÖĞR.GÖR. BURCU SEVİNÇBAŞKAN
2ÖĞR.GÖR. CEM KOTANÜYE
3İLYAS ŞAFAK ÜNALÜYE
4CİHAN TAŞÜYE
9-AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONU
1ÖĞR.GÖR. CEM KOTANBAŞKAN
2ÖĞR.GÖR. EMRAH TÜRKMENÜYE
3İLYAS ŞAFAK ÜNALÜYE
4ÖĞR.GÖR. BALKIR UYSALYEDEK ÜYE
10-KANTİN VE YEMEKHANE DENETİM KOMİSYONU
1ÖĞR.GÖR. CEM KOTANBAŞKAN
2İLYAS ŞAFAK ÜNALÜYE
4ÖĞR.GÖR. ESRA SOĞANCI BAYARÜYE
5ÖĞR.GÖR. BALKIR UYSALYEDEK ÜYE
11-BİLGİ VE İLETİŞİM GÜVENLİĞİ SORUMLULARI
1DOÇ.DR. KORHAN ENEZBİRİM YÖNETİCİSİ
2İLKER KEŞEBLİUZMAN PERSONEL
3ÖĞR.GÖR. BURCU SEVİNÇVARLIK GRUBU KOORDİNATÖRÜ
12-SAYIM KOMİSYONU
1ÖĞR.GÖR. ESRA GERGERKOMİSYON BAŞKANI
2ÖĞR.GÖR. EMRAH TÜRKMENÜYE
3BETÜL ÇELİKBAŞÜYE
4CİHAN TAŞYEDEK ÜYE
13-AMBAR DEVİR TESLİM KOMİSYONU
1ÖĞR.GÖR. CEM KOTANKOMİSYON BAŞKANI
2ÖĞR.GÖR. EMRAH TÜRKMENÜYE
3İLYAS ŞAFAK ÜNALÜYE
4CİHAN TAŞYEDEK ÜYE
14- ÖĞRENCİ DİSİPLİN KOMİSYONU
1ÖĞR.GÖR. CEM KOTANKOMİSYON BAŞKANI
2ÖĞR.GÖR.DR. RUKİYE KOÇKAR TUĞLAÜYE
3ÖĞR.GÖR. BURCU SEVİNÇÜYE
4ÖĞR.GÖR. ESRA SOĞANCI BAYARYEDEK ÜYE
15- RİMER GÖREVLİLERİ
1ÖĞR.GÖR. CEM KOTANASİL
2İLYAS ŞAFAK ÜNALYEDEK  
16- TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ KONTROL GÖREVLİLERİ
1ÖĞR.GÖR. CEM KOTANSORUMLU
2İLYAS ŞAFAK ÜNALSORUMLU


SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ
BİRİMİABANA SABAHAT-MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU

ADISOYADIÜNVANIİLETİŞİM(GSM-Dahili)
Bina Yangın Güvenliği SorumlusuKORHANENEZDoç.Dr. (Müdür)0366 280 17 45
Sivil Savunma AmiriCEMKOTANÖğr.Gör.0366 280 56 19
 SÖNDÜRME EKİBİADISOYADIÜNVANIİLETİŞİM
EKİP AMİRİCEMKOTANÖğr.Gör.0366 280 56 19

EKİP GÖREVLİSİMERVEABANOZÖğr.Gör.0366 280 56 17
EKİP GÖREVLİSİBÜLENTŞENGÜLSürekli İşçi0366 280 56 00
 KURTARMA EKİBİADISOYADIÜNVANIİLETİŞİM
EKİP AMİRİÖMER FARUKÜTÜKÖğr.Gör.0366 280 56 08
EKİP GÖREVLİSİESRA GERGERÖğr.Gör.0366 280 56 15
EKİP GÖREVLİSİEMİNECERYANÖğr.Gör.0366 280 56 11
EKİP GÖREVLİSİHATİCE KURUALİSürekli İşçi0366 280 56 00
 KORUMA EKİBİADISOYADIÜNVANIİLETİŞİM
EKİP AMİRİEMRAHTÜRKMENÖğr.Gör.0366 280 56 18
EKİP GÖREVLİSİBURCUSEVİNÇÖğr.Gör.0366 280 56 13
EKİP GÖREVLİSİİLYAS ŞAFAKÜNALBilgisayar İşletmeni0366 280 56 04
EKİP GÖREVLİSİBETÜLÇELİKBAŞMemur0366 280 56 05
 İLKYARDIM EKİBİADISOYADIÜNVANIİLETİŞİM
EKİP AMİRİRUKİYETUĞLAÖğr.Gör.Dr0366 280 56 12
EKİP GÖREVLİSİBALKIRUYSALÖğr.Gör.0366 280 56 16
EKİP GÖREVLİSİCİHANTAŞBilgisayar İşletmeni0366 280 56 07
EKİP GÖREVLİSİHANDEASLANÖğr.Gör. 0366 280 56 10Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması için tıklayınız.

İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar

Kastamonu Üniversitesi Mevzuat Bilgi Bankası'na buradan ulaşabilirsiniz.
Dış Kaynaklı Dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.